Refund and return policy

ປັບປຸງລ່າສຸດ 27/05/2022

นโยบายการคืนสินค้า 

1. สินค้า เป็นของแท้  100% 

2. คืนสินค้าได้ภายใน 15 วัน   (กรณีเปลี่ยนใจไม่สามารถใช้ได้)